Học tập đạo đức Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Học tập đạo đức Bác Hồ

Tác giả: Vũ Khiêu

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 174tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập

Giới thiệu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chương 2. Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Chương 3. Những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay.

Cuốn sách được tác giả trình bày ngắn gọn, súc tích, bố cục hợp lý văn phong mạch lạc, trong sách, giản dị mà sâu sắc, đan xen những mẫu chuyện hết sức chân thực, sinh động, đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-598084.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: