Những điều Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết

E-mail Print

Tên sách: Những điều Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết

Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2013

Mô tả vật lý: 148tr., 24cm

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Bùi Hoàng ; Ngô Thị Hồng ; Trần Viết Hoàn ; Huỳnh Thảo ; Nguyễn Quang Phi ; Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn chói lọi chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị khoá X về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bộ sách “Những câu chuyện về Bác Hồ” đã được xuất bản. Bộ sách được chia thành nhiều cuốn với nhiều chủ đề. Cuốn “Những điều Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết” là một trong những cuốn đặc sắc nằm trong bộ sách này.

Thông qua những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tập hợp trong sách, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, càng thêm quyết tâm nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-584352.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: