Những tấm gương bình dị

E-mail Print

Tên sách: Những tấm gương bình dị

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 189tr.: ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Thái Sơn ; Trần Tâm ; Lưu Văn Nhân ; Hồng Phúc Minh Triết ; Lê Quang Trạng

Từ khóa: Điển hình tiên tiến; An Giang; Bút kí; Bài viết

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát động trong năm 2014 đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị cao, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Vượt qua rào cản của những hạn chế, khó khăn, có thể nói cuộc thi đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, yêu mến của các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được xuất bản nhằm mục đích tiếp tục quảng bá rộng rãi những tác phẩm có chất lượng của Cuộc thi đến với cộng đồng, qua đó góp phần nhân rộng, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập bút ký và bài viết Những tấm gương bình dị bao gồm những tác phẩm bút ký và bài viết đã được Ban giám khảo cuộc thi chọn vào chung khảo và xếp giải.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-649993.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: