Đời vui có Bác Hồ: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Đời vui có Bác Hồ: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 257tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Dương Văn Đồng - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tiểu sử; Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực, tư tưởng Hồ Chí Minh là trong sáng, sự nghiệp Hồ Chí Minh là vĩ đại, con đường Hồ Chí Minh vạch ra là con đường đưa ta tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Đời vui có Bác Hồ” do Dương Văn Đồng sưu tầm và tuyển chọn.

Nội dung gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Dấu ấn thời gian (Từ thuở thiếu thời đến lúc Người về cõi vĩnh hằng)

Phần thứ hai: Bác Hồ của chúng ta (Một số bài viết, lá thư tâm huyết, thơ chúc tết của Bác)

Phần thứ ba: Bác Hồ sống mãi (Một số bài thơ, ca từ viết về Bác của nhiều tác giả trong nước cũng như bạn bè quốc tế).

Cuốn sách là tấm lòng thành kính, là sự tri ân sâu sắc với Bác Hồ - Người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-353939.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: