Nhân cách Bác Hồ: Mỗi người có thể học ở Bác một số điều

E-mail Print

Tên sách: Nhân cách Bác Hồ: Mỗi người có thể học ở Bác một số điều

Tác giả: Trần Văn Giàu; Trần Bạch Đằng; Võ Nguyên Giáp

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017

Mô tả vật lý: 159tr., 21cm

Từ khóa: Nhân cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lớn nhằm mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội...

Cuốn sách bao gồm những bài viết của các học giả và những mẩu chuyện của những người dân, kể cả những người chưa từng được gặp bác. Những bài viết này có điểm chung là đều thể hiện tình cảm sâu đậm đối với vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.

Thông qua những mẩu chuyện giản dị nhưng vô cùng sâu sắc về nhân cách, tấm gương đạo đức của Người được tập hợp trong cuốn sách, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, càng thêm quyết tâm nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-752131.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: