Những chuyện kể về tình cảm quốc tế của Bác Hồ

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Những chuyện kể về tình cảm quốc tế của Bác Hồ

Tác giả: Phan Tuyết s.t.

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2008

Mô tả vật lý: 140tr., 24cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Quan hệ quốc tế; Tình hữu nghị

Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục đích làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và tấm gương đạo đức sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn đọc. Thông qua đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong mỗi chúng ta.

Đây là tài liệu được xuất bản nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-402760.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: