Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2014

Mô tả vật lý: 543tr., 20.5cm

Từ khoá: Học tập; Phong cách, Tư tưởng

Những năm tháng hoạt động cách mạng, được sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có điều kiện tiếp thu và vận dụng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thấu đáo, không chỉ trên phương diện đấu tranh và hoạt động quân sự, mà còn trên nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, góp phần cùng Đảng ta và Nhà nước ta tổ chức lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Cuốn sách “Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” là một trong các tác phẩm về vấn đề này. Cuốn sách tuyển chọn những bài nói, bài viết hay nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều năm qua, thể hiện tâm huyết của Đại tướng với Đảng, với Nhà nước và dân tộc. Đặc biệt, bằng tấm lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đại tướng đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng của Người vào công cuộc đổi mới ở nước ta.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-649458.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: