Hỏi và đáp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

E-mail Print

413667Tên sách: Hỏi và đáp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và Truyền thông, 2017

Mô tả vật lý: 199tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; Sách tham khảo; Sách hỏi đáp

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh quan điểm "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"“muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng yêu cầu những người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải có đủ đức, đủ tài, có uy tín trước dân, được dân tin, dân phục, dân yêu.

Cuốn sách trình bày về các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Mục tiêu, quan điểm và một số giải pháp cụ thể để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-776101.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: