Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Từ điển Bách khoa, 2009

Mô tả vật lý: 159tr. ; 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục; Văn học hiện đại; Đạo đức; Việt Nam; Truyện kể

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đạo đức cách mạng chiếm vị trí rất quan trọng, vì Người coi đạo đức, là cái “gốc”, cái “nền tảng” của người cách mạng. Một trong những phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng mà Hồ Chí Minh thường quan tâm nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên thực hành là “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”. Những phẩm chất này gắn liền và là biểu hiện cụ thể của phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”, lấy bản thân mỗi người làm đối tượng điều chỉnh, diễn ra hàng ngày hàng giờ, trong công tác, trong sinh hoạt, trong mọi hoạt động xã hội.

Nhân dịp kỉ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời để giúp cho đông đảo bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa biên soạn cuốn “Làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách gồm 3 phần :

Phần thứ nhất: Một số mẩu chuyện về tấm gương Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Phần thứ hai : Một số mẩu chuyện về làm theo tấm gương Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Phần phụ lục: Một số tài liệu chỉ đạo về sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tài liệu đã tập hợp, hệ thống tương đối phong phú những mẩu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư để mỗi chúng ta học tập và làm theo.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-421111.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: