PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Ngọc Am

Thông tin xb: H. : Chính trị Hành chính, 2009

Mô tả vật lý: 299tr., 20cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Trách nhiệm

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Đảng là đạo đức, là văn minh": Phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện theo chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Đảng là đạo đức, là văn minh": Phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện theo chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị

Thông tin xuất bản H. : Chính trị Hành chính, 2010

Mô tả vật lý: 235tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu

E-mail Print

VL14.01681

Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý: 44tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phòng chống; Tham ô; Lãng phí; Quan liêu

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Trần Minh Trưởng

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý: 223tr., 21cm

Từ khóa: Học tập; Đạo đức Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 248tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Xây dựng Đảng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy

E-mail Print

Tên sách: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác dạy

Tác giả: Dương Tự Đam

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 98tr., 19cm

Từ khóa: Thanh thiếu niên; Thanh niên; Tuổi trẻ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Vẻ đẹp đời thường Hồ Chí Minh

E-mail Print

VN08.06785Tên sách: Vẻ đẹp đời thường Hồ Chí Minh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 211tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Nhân cách; Truyện kí

Đọc chi tiết...
 

Vững bước trên con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Vững bước trên con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Vũ Đình Quyền

Thông tin xb: H. : Lao động, 2016

Mô tả vật lý: 404tr., 27cm

Từ khóa: Cách mạng giải phóng dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Ngô Bá Toại - b.s.; Nguyễn Đức Bình;...

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2007

Mô tả vật lý: 421tr., 19cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Đạo đức; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo

E-mail Print

Tên sách: 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo

Tác giả: Hồ Sơn - tuyển chọn; Dương Phong - tuyển chọn

Thông tin xb: H. : Lao động, 2009

Mô tả vật lý: 438tr., 27cm

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 
Page 10 of 10