PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Từ điển Bách khoa, 2009

Mô tả vật lý: 159tr. ; 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Giáo dục; Văn học hiện đại; Đạo đức; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 343tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Hoàng Anh - b.s., tuyển chọn ; Nguyễn Quốc Bảo - b.s., tuyển chọn ; Dương Minh Đức - b.s., tuyển chọn ; Phạm Xuân Mỹ - b.s., tuyển chọn ; Nguyễn Hải Đăng - b.s., tuyển chọn

Từ khóa: Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2008

Mô tả vật lý: 335tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Hoàng Anh - b.s., tuyển chọn ; Nguyễn Quốc Bảo - b.s., tuyển chọn ; Dương Minh Đức - b.s., tuyển chọn ; Phạm Xuân Mỹ - b.s., tuyển chọn ; Nguyễn Hải Đăng - b.s., tuyển chọn

Từ khóa: Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2014

Mô tả vật lý: 543tr., 20.5cm

Từ khoá: Học tập; Phong cách, Tư tưởng

Đọc chi tiết...
 

Nhân cách Bác Hồ: Mỗi người có thể học ở Bác một số điều

E-mail Print

Tên sách: Nhân cách Bác Hồ: Mỗi người có thể học ở Bác một số điều

Tác giả: Trần Văn Giàu; Trần Bạch Đằng; Võ Nguyên Giáp

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017

Mô tả vật lý: 159tr., 21cm

Từ khóa: Nhân cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Những câu chuyện kể về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

413667Tên sách: Những câu chuyện kể về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Hà Nguyên

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2018

Mô tả vật lý:151tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng; Đạo đức; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những chuyện kể về Bác Hồ với chiến sỹ

E-mail Print

Tên sách: Những chuyện kể về Bác Hồ với chiến sỹ

Thông tin xb:H. : Lao động, 2010

Mô tả vật lý:180tr., 24cm

Từ khóa: Chiến sĩ; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Tạ Hữu Yên

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 215tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Những chuyện kể về tình cảm quốc tế của Bác Hồ

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Những chuyện kể về tình cảm quốc tế của Bác Hồ

Tác giả: Phan Tuyết s.t.

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2008

Mô tả vật lý: 140tr., 24cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Quan hệ quốc tế; Tình hữu nghị

Đọc chi tiết...
 

Những điều Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết

E-mail Print

Tên sách: Những điều Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết

Thông tin xb: H.: Mỹ thuật, 2013

Mô tả vật lý: 148tr., 24cm

Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Bùi Hoàng ; Ngô Thị Hồng ; Trần Viết Hoàn ; Huỳnh Thảo ; Nguyễn Quang Phi ; Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Đọc chi tiết...
 
Page 7 of 10