PHẦN 4: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

E-mail Print

VL14.01429

Tên sách: Học tập và làm theo lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2007

Mô tả vật lý: 334tr., 9 tr. ảnh, 20cm

Tác giả bổ sung: Trần Quốc Vượng ; Dương Thanh Biểu ; Nguyễn Thị Thanh ; Bùi Kim Hồng ; Trần Quyết

Từ khoá: Cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng

E-mail Print

VV19.03400Tên sách: Học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 48tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Việt Hồng ; Nguyễn Gia Nùng ; Huỳnh Nam Yên ; Nguyễn Dung ; Nguyễn Văn Châu ; Trần Thị Ngân - s.t., tuyển chọn

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thiếu niên; Nhi đồng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

E-mail Print

VV19.04524Tên sách: Học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 204tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Hồng Chuyên - ch.b. ; Ngô Thị Kim Hoàn ; Tô Sỹ Chức ; Vũ Xuân Nam ; Đỗ Trọng Tiền

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Tài liệu học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

VV70.00767

Tên sách: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Trịnh Đình Tùng ; Phạm Hồng Chương ; Trần Minh Trường ; Nguyễn Tuyết Hạnh ; Phạm Hồng Điệp

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 311tr., 24cm

Từ khoá: Học tập; Phong cách

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2008

Mô tả vật lý: 182tr.: ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Lê Hoài Nhân

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Bùi Thị Trang; Phạm Văn Hồng; Nguyễn Quốc Hoàn

Thông tin xb: H: Nxb. Đồng Nai, 2008

Mô tả vật lý: 182tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng;

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb; H. : Lao động, 2007

Mô tả vật lý: 99tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Chủ nghĩa cá nhân; Tài liệu học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách người cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách người cách mạng

Tác giả: Nguyễn Bá Dương

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2010

Mô tả vật lý: 241tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tài liệu học tập

Đọc chi tiết...
 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

E-mail Print

Tên sách: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị: Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan đơn vị năm 2011 - 2012

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 67tr., 15cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

E-mail Print

VN03.09501Tên sách: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 273tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 
Page 4 of 10