Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả bổ sung: Lê Quang Minh - s.t; Trần Đức Huy - s.t.;

Thông tin xb: H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý: 387tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Học tập

Nhân dịp kỷ niệm lần 122 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và để cung cấp thêm tài liệu cho việc học tập tấm gương đạo đức của Người trong hệ thống công đoàn, NXB Lao động đã xuất bản cuốn sách Công nhân viên chức và cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: Một số văn bản chỉ đạo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phần 2: Bác Hồ - Tấm gương sáng ngời về đạo đức

Phần 3: Hồ Chí Minh - Một nhân cách hoàn hảo, hình mẫu về con người mới của tương lai

Phần 4: Công nhân viên chức, cán bộ công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-503676.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: