Bác Hồ - Tấm gương cần kiệm liêm chính

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Bác Hồ - Tấm gương cần kiệm liêm chính

Tác giả: Vũ Trung

Thông tin xb: H. : Văn hoá dân tộc, 2014

Mô tả vật lý: 115tr., 20cm

Từ khóa: Đạo đức Hồ Chí Minh; Truyện kể

Trong tầm nhìn của nhân loại tiến bộ, Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sáng nhất về cuộc đời của một con người “đầy tình yêu nhân dân, đầy yêu thương con trẻ, dạt dào tình yêu Tổ quốc, yêu những người lao động, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa”

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất trong sáng, vĩ đại nhưng rất gần gũi, cụ thể, gắn liền với cuộc sống và các mối quan hệ hàng ngày. Mỗi người chúng ta đều có thể học tập, phấn đấu, rèn luyện, noi theo để trở thành người tốt hơn...

Nguyên tắc thực hành đạo đức Hồ Chí Minh là nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, đặc biệt là phải coi trọng việc nêu gương...

Với mỗi người, noi theo tấm gương sáng của Bác Hồ là tự nguyện, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời để có thể làm tốt nhất từ những công việc nhỏ nhất...

Như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ không phải là vấn đề xa vời, bởi vì Bác vĩ đại nhưng rất cụ thể và gần gũi; mọi người đều có thể học tập Bác qua những công việc, qua cách ứng xử trong cuộc sống và các mối quan hệ hàng ngày.

Cuốn sách giới thiệu cho các bạn một số ví dụ nhỏ về tấm gương Cần, Kiệm, Liêm, Chính của Bác Hồ và mong rằng mỗi chúng ta đều có thể học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-642458.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: