Mô tả chi tiết cho:  DANH MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á CHUYẾN HQDN15142-1
PropertyValue
Tên tài liệuDANH MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á CHUYẾN HQDN15142-1
Mô tả tóm tắt
Lưy ý:
(1) Tổng cộng chuyến này có: 242 cuốn.
(2) Để tải biểu ghi sách Quỹ Châu Á (tất cả các chuyến từ trước đến nay), các thư viện có thể tải thông qua Z39.50 server, thông tin chi tiết tại: http://nlv.gov.vn/dich-vu-thu-vien/thong-tin-may-chu-z39.50-cua-thu-vien-quoc-gia-viet-nam.html
(3) Chúng tôi đã xử lý các trường dữ liệu trong file Excel có cấu trúc, do đó nếu đơn vị nào muốn chuyển từ định dạng Excel sang dạng MARC có thể dùng phần mềm Marc Edit để chuyển đổi, download tại: http://marcedit.reeset.net/downloads
 
Mọi chi tiết cần hỗ trợ, xin vui lòng gọi tới số điện thoại: 024-38255419 hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: info@nlv.gov.vn
Tên fileQCA-HQ-DN15142-1.xlsx
Dung lượng59.17 kB
Loại filexlsx (Mime Type: application/octet-stream)
Người biên mụcelt0m
Ngày biên mục: 10/30/2019 09:17
Quyền được đọcEverybody
Duy trì bởiEditor
Lượt đọc1189 Lượt đọc
Last updated on 10/30/2019 09:20
Trang chủhttp://nlv.gov.vn
CRC Checksum
MD5 Checksum