Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Tác giả: Lương Cường

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2017

Mô tả vật lý: 392tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân đội; Xây dựng; Việt Nam

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam” ra đời nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018).

Sách có giá trị về lý luận, thực tiễn, đánh dấu bước phát triển mới trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của Người về quân đội và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; Góp phần quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phù hợp với tình hình mới.

Được chia thành sáu chương:

Chương 1: Bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và tính cách mạng, chính quy, hiện đại trong xây dựng quân đội kiểu mới

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống bộ đội, tri ân thương binh, liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-788832.html