Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 283tr., 19cm

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Người cộng sản

Năm 1975, tập sách “Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh” đã ra mắt bạn đọc và được nhiệt liệt hoan nghêng. Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua, nhân dân và thanh niên khắp năm châu dù ở những cương vị xã hội và chính kiến khác nhau vẫn tiếp tục lên tiếng phát biểu và viết bài ca ngợi công đức của Bác Hồ. Bác vẫn sống trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ của nhân dân và thanh niên thế giới. Ảnh hưởng to lớn của Bác trong đòi sống nhân loại là niềm tự hào cao cả của nhân dân. Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Ban Bí thư trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên, thanh niên cả nước, Nhà xuất bản Thanh niên cho in lại cuốn “Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách này gồm các bài viết của nhân dân khắp năm châu ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản mẫu mực, người quốc tế xã hội trong sáng, người có đạo đức tuyệt vời, thiên tài cách mạng hiếm thấy.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-337441.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: