Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người Bonsevich vàng

E-mail Print

 

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người Bonsevich vàng

Tác giả: Ruscio, Alain

Thông tin xb: H. : Lao động, 2011

Mô tả vật lý: 36tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Khoan - dịch

Từ khóa: Lịch sử; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước.

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người Bonsevich vàng” giới thiệu sơ lược về tiểu sử, quá trình hình thành con đường cứu nước và đặc biệt là các hoạt động cho phong trào cách mạng quốc tế của Nguyễn Ái Quốc khi ở nước ngoài.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-481807.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: