Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923)

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923)

Tác giả: Thu Trang

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 453tr, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Pari; Hoạt động cách mạng

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều tác phẩmcủa các tác giả trong và ngoài nước viết về Người được xuất bản, đặc biệt có một mảng tư liệu mà rất nhiều người muốn tìm hiểu, đó là hình ảnh và tài liệu, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi Người còn đang ở nước ngoài.

Với mong muốn góp thêm tư liệu cho các sử gia, các nhà nghiên cứu, cho đồng bào ta ở trong và ngoài nước biết thêm về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản lại cuốn Nguyễn Ái Quốc tại Pari (1917-1923).

Nguyễn Ái Quốc sống ở Pari vào một thời điểm đặc biệt. Chiến tranh thế giới đẫm máu và khi kết thúc đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho nhân dân Pháp, lay động mạnh mẽ tâm hồn, tư tưởng và cuộc sống của người dân Pháp. Tiếng vang của Cách mạng Tháng Mười Nga dội đến với những thang giá trị mới của xã hội mới và một học thuyết cách mạng mới. Pari là trung tâm chính trị, văn hoá, nghệ thuật của nước Pháp, là nơi hợp lưu những dòng vận động chống chủ nghĩa tư bản và chế độ thực dân. Nguyễn Ái Quốc tiếp thu tri thức phong phú của thời đại, sống với phong trào công nhân và nhân dân lao động Pháp. Chính ở Pari và nước pháp, Người đã từ một chiến sĩ yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường giải phóng dân tộc.

Cuốn sách đã trình bày, đánh giá những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ từ 1917 đến 1923, sự giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin của Bác và tác động, ảnh hưởng của Bác tới phong trào công nhân, đặc biệt là sự tác động tới Việt kiều ở Pháp.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-152394.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: