Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập

E-mail Print

Tên sách: Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập

Tác giả: Đàm Đức Vượng

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2016

Mô tả vật lý: 340tr., 24cm

Từ khóa: Lịch sử; Sự nghiệp cách mạng

Cuốn sách “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập” được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; Những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; Về các tổ chức tiền thân của Đảng; Về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc.

Tác phẩm được chia thành cácphần:

Phần I: Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc

Phần II: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần III: Các Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-707103.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: