Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908 - 1954): Biên niên sự kiện

E-mail Print

Tên sách: Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908 - 1954): Biên niên sự kiện

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 194tr., 21cm

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao; 1908-1954; Việt Nam; Mỹ; Biên niên sự kiện

Ngay từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cánh cửa quan hệ Việt - Mỹ đã được khai mở. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện mong muốn hợp tác của Việt Nam với Mỹ. Người đã tranh thủ mối quan hệ này để làm nhiều việc cho cách mạng. Với cách ứng xử tài tình trong công tác ngoại giao của lãnh tụ Hồ Chí Minh mà người Mỹ hiểu về nhân dân Việt Nam. Và hơn nữa, hình ảnh Người cũng đã để lại trong lòng những người bạn Mỹ những tình cảm sâu sắc.

Ngày 16-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ thông báo về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, lên án chủ nghĩa thực dân Pháp và đưa ra thông điệp: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi sau quá nhiều năm chịu sự cướp bóc và tàn phá, mới chỉ đang bắt đầu công cuộc xây dựng. Cần phải có an ninh và quyền tự do, trước hết là để đạt được sự phồn vinh và phúc lợi trong nước, sau đó là góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng lại thế giới. An ninh và tự do chỉ có thể được đảm bảo bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định ủng hộ nền độc lập của chúng tôi”. Đây là văn kiện mang tính nhà nước đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ.

Cuốn sách “Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908-1954): Biên niên sự kiện” gồm 2 phần chính và 1 phụ lục.

Phần 1. Biên niên sự kiện Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Mỹ (1908-1954)

Phần 2. Thư từ, điện văn của Chủ tịch gửi Chính phủ, các đoàn thể và nhân dân Mỹ

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-823956.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: