Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2003

Mô tả vật lý: 420tr., 22cm

Từ khóa: Cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Võ Nguyên Giáp - ch.b. ; Đặng Xuân Kỳ - b.s. ; Nguyễn Văn Trung

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” thuộc chương trình Khoa học và C

ông nghệ cấp nhà nước, đây là đề tài có quy mô rộng lớn, nội dung phong phú nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là về hệ thống tư tưởng của Người.

Tác phẩm được chia thành ba phần với mười chương:

Phần thứ nhất: Quá trình hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần thứ ba: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Qua nội dung cuốn sách,bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách có hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-855499.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: