Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Thông tin xb: H. : Thông tin lý luận, 1990

Mô tả vật lý: 384tr., 19cm

Từ khoá: Phong trào cộng sản; Phong trào công nhân; Giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi mãi là tấm gương sáng ngời, soi đường, chỉ lối, cổ vũ mạnh mẽ lớp lớp thế hệ người Việt Nam quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết một lòng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thông tin lý luận xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ kiên cường của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”.

Cuốn sách tổng hợp 140 bài tham luận của các nhà khoa học, hoạt động xã hội trong và ngoài nước viết về: Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, giai cấp công nhân, dân tộc, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa XH ở Việt Nam…

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-36269.html