Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

Tác giả: Hà Minh Đức

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 415tr., 21cm

Từ khóa:Cuộc đời; Sự nghiệp

Tháng 9-1969, nhân dân nước ta từ Bắc chí Nam cùng bạn bè thế giới đau buồn vĩnh biệt Bác Hồ ra đi "gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác" (Di chúc), đồng chí Lê Duẩn thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc điếu văn: "Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc".

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn “Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người” giới thiệu về những chặng đường, công việc, khó khăn, hiểm nguy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua trên chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước; Về lòng yêu nước, thương dân, tinh thần ham học hỏi, từng bước vươn lên tầm cao trí tuệ thời đại của Người, từ đó vận dụng và phát triển sáng tạo, đổi mới để giải phóng dân tộc; Về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà giản dị, gần gũi, bản lĩnh vững vàng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian nan, thử thách để chiến thắng mọi kẻ thù, được cả thế giới tôn vinh và ca ngợi.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-785127.html