Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

Tác giả: Hà Minh Đức

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 415tr., 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; Việt Nam

Kỷ niệm lần thứ 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ra mắt bạn đọc công trình nghiên cứu: Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người.

Cuốn sách là một biểu trưng cho tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ của một nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, người đã dành phần quan trọng cuộc đời mình tìm hiểu sự nghiệp Hồ Chí Minh trên nhiều bình diện và lĩnh vực: Văn hóa, đạo đức, văn học, nghệ thuật, báo chí truyền thông, quốc tế...

Hơn 45 năm trước, tháng 9-1969, nhân dân nước ta từ Bắc chí Nam cùng bạn bè thế giới đau buồn vĩnh biệt Bác Hồ ra đi “gặp cụ Các-Mác, cụ Lê-Nin và các vị cách mạng đàn anh khác”. “Hồ Chủ tịch đã qua đời! Nhưng Người để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc”.

Tầm thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành, biểu hiện trong thực tiễn như thế nào để từ đấy dắt dẫn tới thành công, mang lại bao kỳ tích cho một thời kỳ đấu tranh oanh liệt của dân tộc Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Cuốn sách trình bày về chặng đường 30 năm của chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, những năm sống và hoạt động ở nước ngoài (1911-1941), khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự tôn vinh và ca ngợi của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-639492.html