Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới

Thông tin xb: H. : Thông tin và Truyền thông, 2015

Mô tả vật lý:185tr.: ảnh, 21x24cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b.s.

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam

Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hoà bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới” đã khắc họa một cách chân thực và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá: Từ khi bước chân đi tìm đường cứu nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; Những khoảnh khắc tiễn đưa Người đi xa; Những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Sách được chia thành hai phần:

Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động ngoại giao đấu tranh vì hòa bình

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình - hữu nghị và đoàn kết quốc tế.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-677410.html