Bác Hồ ở Tân Trào

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ ở Tân Trào

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 251tr., 15cm

Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp; Hoạt động cách mạng; Hồi kí

Tác giả bổ sung: Nguyễn Lương Bằng ; Nguyễn Huy Tưởng ; Võ Nguyên Giáp…

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Namđã suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Cuốn sách “Bác Hồ ở Tân Trào” do đồng chí Ngô Quân Lập nguyên Giám đốc Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa và Sinh thái Tân Trào sưu tầm, tuyển chọn.

Là tập hợp những hồi ký của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên Bác trong những ngày Người cùng Trung ương Đảng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Thông qua nội dung cuốn sách, chúng ta càng hiểu rõ hơn về ý chí, nghị lực phi thường và phong thái giản dị của Bác trong những ngày đầy khó khăn, gian khổ của cách mạng; Những quyết sách sáng tạo mà Bác đã đề ra trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và nêu cao tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho các thế hệ quê hương Tân Trào và cả nước học tập.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-330812.html