Bác về Moritzburg: Kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ

E-mail Print

Tên sách: Bác về Moritzburg: Kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ

Tác giả:Trần Đương

Thông tin xb:H.: Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý:163tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa:Hoạt động; Việt Nam; Đức

Cuốn sách “Bác về Moritzburg: Kỷ niệm những lần gặp Bác Hồ” được xuất bản nhân Kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm ghi lại những dịp tác giả và bạn của mình được gặp Bác kính yêu, chủ yếutại Phủ Chủ tịch năm 1955 và tại Moritzburg năm 1957; Những sự kiện Bác thăm và làm việc với các tầng lớp nhân dân Đức tại Moritzburg, đây là một sự kiện đặc biệt không chỉ đối với tác giả mà với đông đảo các tầng lớp nhân dân nơi đây và mãi mãi được coi là những cột mốc khó phai mờ của tình hữu nghị Việt - Đức.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-461314.html