Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà cách mạng

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà cách mạng

Tác giả: Afonin, S

Thông tin xuất bản: H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 1985

Mô tả vật lý: 63tr, 27cm

Từ khoá: nhà cách mạng; nhà chính trị; Hồ Chí Minh

Không phải ngẫu nhiên mà trên thế giới ngày càng nhiều công trình viết về chủ tịch Hồ Chí Minh. Có việcđó là vì người đã trở thành “tài sản vô giá của phong trào cách mạng thế giới”. Những người cộng sản trên toàn thế giới đánh giá hoạt động quang vinh của Hồ Chí Minh như sau: Hồ Chí Minh là người cách mạng, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc và cộng sản quốc tế, là người Mác-xít Lênin nít kiên cường, là chiến sĩ triệt để vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà cách mạng” bao gồm những đoạn, chương, trích dịch trong những công trình nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả Liên Xô và Mỹ. Những công trình đó được xuất bản trong năm 1980.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-17588.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: