Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa T.2

E-mail Print

453555Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2010

Mô tả vật lý: 486tr., 24cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật lớn của lịch sử thế kỷ XX, đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với nhân loại. Người có một cuộc đời hoạt động rất phong phú trong một thời đoạn lịch sử sôi động của nhân loại. Tên tuổi của Người gắn với công cuộc tiêu diệt chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc thuộc địa.

Riêng với dân tộc Việt Nam, Người là anh hùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, lãnh đạo toàn dân tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc và thống nhất nước nhà.

Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử dân tộc Việt Nam, là Người để lại nhiều dấu ấn trong lòng các tầng lớp nhân dân thuộc thế hệ đương thời và một tấm gương cùng nhiều bài học sâu sắc như một giá trị di sản của ký ức dân tộc.

Với một cách tiếp cận mới, định vị theo thời gian mỗi ngày trong năm, xuyên suốt “79 mùa xuân” của cuộc đời Bác Hồ, cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa, Tập 2 mang lại một cảm xúc đặc biệt đối với người đọc. Đây là tập hợp những câu chuyện, những câu nói hay đoạn viết hay của Bác Hồ, có giá trị đọng lại lâu dài trong ký ức nhân dân. Cuốn sách thừa hưởng của những người đi trước trong công việc sưu tập, nghiên cứu hay sáng tác liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng được trình bày, dẫn dắt theo cách sắp đặt “ngày này năm xưa” khá quen thuộc trong các xuất bản phẩm và truyền thông.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-580707.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: