Địa danh Hồ Chí Minh trên đất Pháp

E-mail Print

453555Tên sách: Địa danh Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Tác giả: Nguyễn Thúy Đức

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2016

Mô tả vật lý: 154tr., 21cm

Tác giả bổ sung:Phạm Thị Thu Hà - b.s. ; Đào Tuấn Anh - b.s.

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Địa danh; Pháp; Việt Nam

Nước Pháp là đất nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống nhiều năm, lao động, quan sát, học tập vả đấu tranh vì dân tộc, vì cách mạng. Ở đấy, Người khám phá ra nước Pháp chân chính, tìm ra con đường đi tới Chủ nghĩa Mác-Lênin, cất cao tiếng nói của người Việt Nam đến với thế giới.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Hồ Chủ tịch thăm nước Pháp (1946-2016), cuốn sách “Địa danh Hồ Chí Minh trên đất Pháp” giới thiệu những địa điểm ở Pháp mà Nguyễn Tất Thành đã đặt chân đến khi Người ở độ tuổi thanh niên khát khao tìm hiểu thế giới để tìm lời giải cho bài toán cứu nước; Các địa điểm ở Paris nơi Nguyễn Tất Thành đã trở thành Nguyễn Ái Quốc với những hoạt động sôi nổi trong phong trào công nhân Pháp; Và những địa điểm Người đến thăm với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài cho Việt Nam và tình hữu nghị của hai nước Việt - Pháp.

Cuốn sách là tư liệu cho bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về những địa danh ở Pháp nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, làm việc và đến thăm.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-720268.html