Ký sự về tình người Bác Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

E-mail Print

 

446119Tên sách: Ký sự về tình người Bác Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Do

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: Nguyễn Văn Do

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ

Hồ Chí Minh là một hình tượng đẹp, là nguồn cảmhứng sáng tạo của nhiều nghệ sỹ, nhiều nhà văn, nhà thơ… đồng thời là động lực của nhiều sáng tạo nghệ thuật. Vẻ đẹphình tượng của Bác đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong sáng tạo thơ ca.

Bằng niềm cảm phục kính yêu, chân thực và tha thiết của mình, tác giả Nguyễn Văn Do - Người kỹ sư chuyên nghiên cứu về cây thuốc lá và có thời gian dài làm quản lý nhà máy sản xuất thuốc lá lớn nhất ở nước ta - Người đã vinh dự được gặp mặt Hồ Chí Minh vào năm 1962, 1963 đã sáng tác các bài thơ độc đáo về chủ tịch Hồ Chí Minh; Về tư tưởng - tình người của Bác; về Bác với Cách mạng Việt Nam; về Bác với miền Nam, miền Nam với Bác; Về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua các trang thơ, Bác Hồ là hiện thân của trí tuệ, nhân tâm, sức mạnh,niềm tin, lòng yêu nước, tinh thần Quốc tế vô sản, là biểu trưng của tự do đãkhích lệ tinh thần đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức trong thế kỷ XX.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-828835.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: