Người đi tìm hình của nước: Giai đoạn 1911-1930

E-mail Print

Tên sách: Người đi tìm hình của nước: Giai đoạn 1911-1930

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: Gia Lai: Hồng Bàng, 2012

Mô tả vật lý: 275tr., 21cm

Từ khóa: Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; Sự kiện lịch sử; Biên niên sự kiện

Cuốn sách “Người đi tìm hình của nước: Giai đoạn 1911-1930 sẽ mang chúng ta đến một thế giới riêng mà ở đó chỉ có sự tự do và niềm hạnh phúc - đó là thế giới nội tâm của Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ là một trường học lớn, một kho bách khoa thư vô giá. Tấm gương Bác Hồ tỏa ra sức mạnh tinh thần kỳ diệu, sức mạnh ấy là động lực trong mỗi con người Việt Nam. Lời dạy và việc làm của Người là kim chỉ nam để mỗi chúng ta nhận rõ hướng đi và cách đi đúng đắn cho mình.

Với cái tên Văn Ba, Nguyễn Tất Thành đã lên tàu rời đất nước, không phải là một thân sĩ mà chỉ là một người lao động bình thường với đôi bàn tay trắng, với một ý chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường dấn thân vào cuộc trường chinh gian lao để đi tìm hình bóng một Tổ Quốc tự do của ngày mai.

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thần kỳ của Người lãnh đạo đã gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, thực hiện các quyền tự do dân chủ cơ bản cho mọi người. Từ quan điểm gắn liền độc lập dân tộc với tự do của con người, Hồ Chí Minh đã sớm phất cao ngọn cờ bảo vệ nhân quyền chân chính, vì các quyền dân tộc cơ bản và quyền cơ bản của con người, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đến với cuốn sách, chúng ta sẽ như sống lại một thời oanh liệt hào hùng của ông cha ta, để từ đó phấn đấu, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-495373.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: