Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927)

E-mail Print

Tên sách: Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927)

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 240tr.: bảng, 21cm

Tác giả bổ sung: Song Thành - ch.b. ; Phạm Hồng Chương - b.s. ; Lê Văn Tích - b.s. ; Nguyễn Văn Khoan - b.s. ; Ngô Văn Tuyển - b.s.

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử; 1924-1927; Quảng Châu; Trung Quốc

Giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Châu từ 1924-1927 không chỉ tác động trực tiếp đến phong trào cách mạng của Việt Nam mà còn góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Cuốn sách gồm 5 chương trình bày chi tiết những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, từ mở lớp huấn luyện chính trị, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên cho đến những hoạt động của Người trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phần phụ lục, trong đó có danh sách học viên đã tham gia ba khóa huấn luyện do Người trực tiếp giảng dạy.

Thông tin trong cuốn sách giúp chúng ta càng hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và càng tự hào hơn nữa về người con đất Việt đã cống hiến và làm rạng danh cho đất nước.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-789979.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: