Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật

Tác giả: Lữ Huy Nguyên

Thông tin xb: H. : Văn hoá, 1990

Mô tả vật lý: 227tr, 19cm

Từ khoá: Văn hoá; Nghệ thuật; Hồ Chí Minh; Việt Nam

Sinh thời, Bác Hồ không hề có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương và Người cũng không bao giờ tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ hay nghệ sỹ mặc dù Bác rất yêu văn thơ và cũng rất đỗi tài hoa. Trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, với lòng yêu nước cháy bỏng, Bác đã quyết tâm tìm đường giải phóng dân tộc và trên con đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ ấy, Người nhận ra rằng, văn chương cũng có thể là vũ khí đấu tranh cách mạng. Vì vậy, Người đã dùng văn chương như một vũ khí để phục vụ cách mạng và đã trở thành nhà văn, nhà thơ lớn ngoài ý muốn của mình.

Sự nghiệp sáng tác văn thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá, có những tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của mỗi con người Việt Nam. Những tác phẩm văn học của Người cũng có sự gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng, thể hiện tư tưởng, tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Văn thơ, dù chỉ là thể hiện phần nào phong cách, con người Bác nhưng đối với dân tộc Việt Nam, đó lại chính là kho tàng quý giá, chứa đựng giá trị truyền thống và hiện đại, không chỉ là kết tinh của dân tộc mà còn cả của nhân loại.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật” gồm một số nội dung:

- Nguyễn Ái Quốc, tác giả kịch bản sân khấu đầu tiên của cách mạng Việt Nam

- Nguyễn Ái Quốc, tác giả của những sáng tác hội hoạ và điêu khắc đầu tiên của Việt Nam mang nội dung cách mạng vô sản.

- Truyện và ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đề tài lực lượng vũ trang cách mạng

- Một số tác phẩm thất truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Con rồng tre, Những hồi ức của tôi, Nhật ký chìm tàu…

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu đối và âm nhạc, dịch thuật…

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-33990.html