Hồ Chủ tịch với Miền Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chủ tịch với Miền Nam

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1975

Mô tả vật lý: 140tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Hồ Chủ tịch; Hồ Chí Minh; Miền Nam

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, đồng bào miền Nam chiến đấu kiên cường, Bác Hồ luôn theo sát từng bước đi của cách mạng miền Nam.

Trong những năm đầu sau Cách mạng tháng 8/1945 và kháng chiến chống Pháp, đặc biệt thời kỳ đầu của Nam bộ kháng chiến, Bác Hồ luôn chia sẻ những đau thương mất mát với đồng bào miền Nam anh dũng kiên cường “Thành đồng Tổ quốc”. Và suốt những năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược (1955-1969), tình cảm của Bác Hồ dành cho miền Nam là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Ngày đêm Người luôn quan tâm đến sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Miền Nam tuy xa cách nhưng lòng Bác Hồ luôn bên cạnh đồng bào miền Nam. Từng ngày, từng giờ, từng công việc lớn nhỏ, Người luôn hướng về miền Nam và dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết, học sinh miền Nam đang sinh sống, học tập ở miền Bắc. Đặc biệt hơn nữa là tình cảm của Bác Hồ dành cho cán bộ chiến sĩ miền Nam, những người đang chiến đấu trên tuyến đầu chống Mỹ.

Cuốn sách “Hồ Chủ tịch với miền Nam” gồm một số bài viết và bài nói của Hồ Chủ tịch từ năm 1945 đến năm 1969.

Để bạn đọc tiện việc tìm hiểu quá trình diễn biến của lịch sử, qua đó thấy rõ đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng miền Nam trong từng giai đoạn cách mạng, cuốn sách sắp xếp theo thứ tự thời gian và chia làm hai phần:

Phần 1: Gồm một số bài viết từ năm 1945 đến năm 1954

Phần 2: Gồm một số bài viết từ năm 1954 đến 1969

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-21732.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: