Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 179tr., 19cm

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng

Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân toàn thế giới. Người là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là một chiến sĩ kiên cường, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay.

Là một người học trò trung thành và xuất sắc của C.Mác và V.I. Lênin, nêu cao tinh thần cách mạng triệt để và tinh thần độc lập tự chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, sáng lập Đảng ta và cùng với Đảng ta đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng cao cả.

Cuốn sách ”Chủ tịch Hồ Chí Minh - tiểu sử và sự nghiệp” giới thiệu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc nhận rõ công lao, sự nghiệp cách mạng và học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-332543.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: