Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)

E-mail Print

Tên sách: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Dung - ch.b. ; Trần Thị Nhuần

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; 1923-1938; Liên Xô

Cuốn sách: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938)” viết về những năm tháng học tập và làm việc của Người: từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành người cộng sản, hoạt động trên đất nước của Lê-Nin trong những năm 1923-1924, 1927, 1934-1938.

Nội dung sách chia làm 5 chương:

Chương I: Bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XX và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trước khi đến Liên Xô.

Chương II: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô giai đoạn 1923 - 1924. Chương III: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô năm 1927.

Chương IV: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô giai đoạn 1934 - 1938. Chương V: Những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ hoạt động ở Liên Xô (1923 - 1938).

Với sự sưu tầm, chọn lọc công phu từ nhiều nguồn tư liệu tin cậy; bố cục trình bày khoa học logic, dễ hiểu, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ đối với nhà nghiên cứu, các nhà Hồ Chí Minh học mà còn có ý nghĩa với đông đảo bạn đọc, đặc biệt giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những năm tháng học tập, hoạt động sôi nổi nhất của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - một người yêu nước chân chính, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một học trò trung thành, xuất sắc của Lênin và một kiến trúc sư vĩ đại của tinh thần hữu nghị Việt - Xô.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-770117.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: