Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và Đoàn, Hội, Đội

E-mail Print

Tên sách: Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và Đoàn, Hội, Đội

Tác giả: Nguyễn Lam Châu

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 151tr., 21cm

Từ khóa: Lịch sử; Việt Nam

Những sự kiện trọng đại trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, trong lịch sử Đoàn, Hội, Đội có ý nghĩa to lớn đối với mỗi cán bộ Đoàn và tất cả đoàn viên thanh thiếu niên Việt Nam. Bởi, những “cột mốc bằng vàng” (Hồ Chí Minh) đó, chính là sự cô đọng lịch sử hào hùng của Đảng, của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà thế hệ trẻ hôm nay cần phải ghi nhớ để tự hào về quá khứ vinh quang, hào hùng và để phục vụ học tập, công tác.

Với mong muốn giúp đội ngũ cán bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước tìm hiểu về lịch sử Đảng, lịch sử Đoàn, Hội, Đội, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ được dễ dàng, thuận lợi. Cuốn sách “Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và Đoàn, Hội, Đội” được bố cục thành 5 phần:

- Những sự kiện trong đại trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Biên niên cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ

- Những sự kiện trọng đại trong Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Những sự kiện trọng đại trong Lịch sử Hội LHTN Việt Nam

- Những sự kiện trọng đại trong Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

Các sự kiện trong cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian, là tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu sắc hơn về tình cảm của Bác Hồ với thế hệ trẻ.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-461305.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: