Theo Bác Hồ đi kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Theo Bác Hồ đi kháng chiến

Tác giả: Trình Quang Phú

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 1998

Mô tả vật lý: 355tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống Pháp

Cuốn sách “Theo Bác Hồ đi kháng chiến” được tác giả xây dựng và tuyển chọn từ những bài viết của nhiều đồng chí được sống gần Bác, hoặc được tiếp xúc với Bác từ sau ngày cách mạng Tháng Tám thành công, cũng như trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Toàn bộ nội dung của tập sách nói lên công lao, sự nghiệp của Bác trong việc chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Đồng thời cũng nói lên được tấm lòng thương yêu của Bác đối với mọi tầng lớp cán bộ; Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững vàng về mọi mặt cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; Chăm lo đến quyền lợi và đời sống của quần chúng nhân dân. Mặt khác cũng nói lên tác phong cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng vĩ đại của Bác suốt đời vì nước, vì dân.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-110711.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: