Tìm hiểu sự nghiệp và di sản quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

VL09.02254Tên sách: Tìm hiểu sự nghiệp và di sản quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Đoàn Chương

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 1989

Mô tả vật lý: 139tr., 19cm

Nghiên cứu để hiểu biết sâu sắc sự nghiệp và di sản quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người là một yêu cầu của việc nghiên cứu xây dựng lý luận quân sự Việt Nam, là nguyện vọng tha thiết của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân ta. Đây là một công việc đòi hỏi phải tiến hành công phu, lâu dài, với sự tham gia đóng góp của nhiều tập thể và nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội.

Cuốn sách “Tìm hiểu sự nghiệp và di sản quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh” được xuất bản với lòng mong muốn góp phần nhỏ vào công việc to lớn đó. Cuốn sách phân tích thực tiễn chỉ đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng của Bác Hồ và Đảng qua các thời kỳ; những vấn đề cơ bản trong di sản quân sự của Bác Hồ; tư tưởng quân sự của Người, của Đảng, của quân đội.

Có thể thấy tư tưởng quân sự của Người và cũng là tư tưởng quân sự của Đảng luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ khi nước nhà mới thành lập cho tới thời đại hôm nay và mai sau.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41887.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: