Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Văn Quang ; Phạm Chí Nhân chủ biên

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1995.

Mô tả vật lý: 568tr : ảnh chân dung ; 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; Quân sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là Chiến sỹ cộng sản tiên phong, trung kiên, bất khuất của phong trào giải phóng dân tộc, là Danh nhân văn hoá kiệt xuất, là Anh hùng giải phóng dân tộc. Không những vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà quân sự thiên tài, một “vị tướng” đã từng chỉ huy nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh trong cách mạng dân tộc, dân chủ của Việt Nam.

Từ năm 1941, khi về nước để chuẩn bị cho sự phát triển hết sức khẩn trương của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Cách đánh du kích” và hàng loạt bài về “Binh pháp Tôn Tử”, “Chiến tranh tư tưởng”, “Bàn về địa hình”, “Phương pháp chiến đấu và hành quân trên các địa hình”.

Trong hệ thống di sản quý báu mà Người đã để lại cho nhân dân Việt Nam, tư tưởng quân sự chiếm một vị trí trọng yếu. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, thể hiện tư tưởng chiến lược quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về khởi nghĩa vũ trang toàn dân, chiến tranh nhân dân; Về tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, khoa học và nghệ thuật quân sự; Về xây dựng căn cứ địa, hậu phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào thực tiễn, năm 1995 Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã xuất bản cuốn sách “Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cuốn sách là tài liệu quan trọng, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập tư tưởng quân sự, quốc phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; Góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 2: Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện và tư liệu quân sự

Phần 3: Thế giới ca ngợi sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: