Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam

Tác giả: Văn Minh

Thông tin xb: H. : Dân trí, 2017

Mô tả vật lý: 118tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến biển, đảo và dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo và lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc. Sự quan tâm và tình cảm đó được thể hiện qua hàng trăm bức thư, bài viết, bài nói chuyện với quân dân vùng biển khi Người đến thăm. Những lời căn dặn của Bác vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa to lớn đối với chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay.

Là vị lãnh tụ có tầm nhìn chiến lược, Bác Hồ cũng đã sớm nhìn thấy tầm quan trọng của biển, đảo. Nhiều lần Người nói: Biển ta là “biển bạc”, biển nước ta dài và rộng chứa nhiều tài nguyên phong phú và quý hiếm là nguồn lực to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Người khuyên mỗi người dân Việt Nam phải biết giữ gìn và bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người nhiều lần đến thăm công nhân và thủy thủ hàng hải, thăm đồng bào ngư dân đánh cá trên biển. Đặc biệt, nhờ sự quan tâm sâu sát của Người mà chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã luôn nỗ lực, tự lực, tự cường, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam” tập hợp các bài viết, thư từ, bài phát biểu, bài nói chuyện, thư khen... của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, địa phương vùng biển đảo, các đơn vị, lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo Tổ Quốc; Thể hiện sự quan tâm của Người về vấn đề biển đảo, xây dựng biên giới lãnh hải hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-763610.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: