Nguyễn Ái Quốc những năm tháng ở nước ngoài

E-mail Print

VV05.02479Tên sách: Nguyễn Ái Quốc những năm tháng ở nước ngoài

Tác giả: Đặng Hoà

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2005

Mô tả vật lý: 135tr., 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí

Trong cuộc đời 79 mùa xuân của chủ tịch Hồ Chí Minh, có tới 30 năm người sống ở nước ngoài. Đó cũng là quãng đời quan trọng của một con người suốt đời vì dân vì nước.

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc những năm tháng ở nước ngoàigồm 25 câu chuyện kể về những sinh hoạt đời thường của Bác ở nước ngoài trong thời gian Bác đi tìm đường cứu nước. Qua đó làm nổi bật phẩm chất nhân văn cao cả và tài năng trong tổ chức hoạt động cách mạng của Người.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-260075.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: