Đường Bác Hồ đi cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Đường Bác Hồ đi cứu nước

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý: 440tr., 19cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử

Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên, thanh niên cả nước, Nhà xuất bản Thanh Niên đã tái bản cuốn sách: “Đường Bác Hồ đi cứu nước” do đồng chí Trình Quang Phú chủ trì, biên soạn từ hàng trăm tác phẩm và bài báo viết về Bác Hồ...

Hồ Chí Minh sinh ra ở Nghệ An, trong một gia đình trí thức nho giáo, Bố là Nguyễn Sinh Sắc tuy đậu Phó Bảng nhưng không đi theo con đường làm quan mà luôn luôn ôm ấp tư tưởng về vận mệnh đất nước, vận mệnh của nhân dân. Ông cũng đưa các con đi làm quen với nhiều nơi trên đất nước ta, tiếp xúc với những nhà yêu nước lúc bấy giờ mỗi khi có cơ hội. Đây là một yếu tố rất quan trọng, đã nhóm lửa trong lòng cậu bé Nguyễn Sinh Cung về mong muốn tìm đường cứu nước, cứu dân, giúp dân, giúp nước thoát khỏi lầm than. Ra đi từ bến cảng Nhà Rồng (5-6-1911), Bác phải trải qua bao gian nan, khổ cực nơi đất khách quê người, phải thử qua bao công việc khó nhọc, để hiểu và hoạt động Cách Mạng.

Ngày Bác ra đi, hành trang chỉ là hai bàn tay trắng. Khi bác trở về lãnh đạo hoạt động Cách Mạng cũng chỉ bằng hai bàn tay. Nhưng những thành quả giành được từ hai bàn tay ấy thì thật là phi thường và kì diệu!

Cuốn “Đường Bác Hồ đi cứu nước”, Gồm các bài viết về quãng thời gian Bác Hồ đi tìm đường cứu nước từ 1911 đến khi thành lập Đảng và thắng lợi cách mạng 1945.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-337443.html