Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình kháng chiến

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2007

Mô tả vật lý: 266tr., 21cm

Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp

Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 117 của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài của nhân dân ta, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất và cũng để thiết thực hưởng ứng cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh Hành trình kháng chiến”.

Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc về chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đến khi về lại Thủ đô Hà Nội 14/10/1954.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-331167.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: