Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề tâm lý học quân sự

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề tâm lý học quân sự

Tác giả: Đinh Hùng Tuấn

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2001

Mô tả vật lý: 133tr, 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quân sự; Nhân cách; Tâm lý học; Sỹ quan quân đội

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề tâm lý học quân sự” là một đề tài khoa học do Đại tá, Tiến sĩ Đình Hùng Tuấn làm chủ nghiệm, ngoài ra còn có các thành viên như: Thượng tá, TS Nguyễn Đình Gấm; Thượng tá Ngô Minh Tuấn; trung tá Phạm Đức Tú.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Nhân cách Hồ Chí Minh và những tư tưởng của Người về xây dựng nhân cách quân nhân và xây dựng các tập thể quân nhân

Phần thứ hai: Hồ Chí Minh về củng cố kỷ luật quân sự và rèn luyện phong cách lãnh đạo chỉ huy của người sĩ quan quân đội

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-137980.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: