Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin

Tác giả: Hồng Hà

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý: 338tr, 19cm

Từ khoá: Hoạt động cách mạng; Hồ Chí Minh

Cuốn sách kể về những hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở nước ngoài, từ mùa hè năm 1923 đến mùa thu năm 1938, trong thời gian đó người sống và hoạt động nhiều năm trên đất Lê-Nin. Cuốn sách được viết dựa trên những hồ sơ, tư liệu, hiện vật tại nhiều cơ quan lưu trữ Nhà nước và kho lưu trữ của một số gia đình ở nước ngoài, những cuộc phỏng vấn đồng chí, đồng sự, bạn bè người nước ngoài của Bác Hồ từng sống và làm việc với Người những năm 20 và 30 của thế kỉ XX mà tác giả thu thập được qua những chuyến đi công tác ở Liên Xô, Pháp, Anh, Đức, Thái Lan, Trung Quốc...

Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những tháng ngày Bác Hồ bôn ba nơi xứ người tìm đường cứu nước.

Cuốn sách “Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin” bao gồm các nội dung: Quê hương cách mạng; Trách nhiệm vẻ vang; Chiến sĩ quốc tế; Ngọn cờ Lê-Nin; Bốn phương đồng chí; Mầm non cách mạng; Hạt nhân phong trào; Trở lại phương Đông; Người sáng lập Đảng; Trở về Tổ quốc.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-357393.html