Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý: 294tr., 21cm

Từ khóa: Sự kiện lịch sử; Tiểu sử; Sự nghiệp cách mạng

Từ tuổi 13, Nguyễn Tất Thành đã khát vọng “muốn đi ra n­ước ngoài, xem n­ước Pháp”, “muốn làm quen với nền văn minh Pháp”, như­ng không chỉ để thỏa mãn ­ước mơ hiểu biết của tuổi trẻ, mà là “muốn tìm xem ẩn giấu đằng sau” những gì đã làm nên văn minh và sức mạnh của phư­ơng Tây; muốn “xem cho rõ” sự làm ăn ra sao” của những cư­ờng quốc mà các nhà yêu n­ước Việt Nam đương thời kì vọng có thể giúp đất n­ước mình thoát khỏi ách thống trị thực dân; và, “sau khi xem xét họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”.

Với hành trang chủ nghĩa yêu nư­ớc - nhân văn Việt Nam và mục đích xác định trước, bằng lao động. Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc này mang tên Nguyễn Tất Thành, bắt đầu cuộc hành trình ra nước ngoài tìm đ­ường cứu nước, cứu dân. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách “Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” tập hợp các bài viết về hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Đồng thời một số bài viết đề cập vai trò mở đường (1911-1933), dẫn đường (1930-1945) và thiết kế tương lai (1945 đến nay) của sự kiện Bác Hồ đi tìm đường cứu nước; ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ các khía cạnh văn hoá, chính trị, lịch sử, quan hệ quốc tế.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-470972.html