Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt

E-mail Print

427147Tên sách: Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt

Tác giả: Vũ Quang Vinh

Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2016

Mô tả vật lý: 253tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Bình dân học vụ; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Thái Chí Thanh - b.s. ; Nguyễn Đẩu Quang - b.s.

Sau cách mạng tháng Tám (1945) thành công, nước ta đã trở thành một nước độc lập. Chính quyền cách mạng non trẻ của nước ta ra đời trong thế “ngàn cân treo sợi tóc” vừa “thù trong, giặc ngoài” vừa nạn đói hoành hành, ngân khố cạn kiệt.

Với cương vị là người đứng đầu Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đói nghèo cũng là một thứ giặc nguy hiểm như giặc dốt và giặc ngoại xâm. Theo Người“Nước nhà đã giành được độc lập tự do mà dân vẫn còn đói nghèo cực khổ thì độc lập tự do không có ích gì”.

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu sáu vấn đề cấp bách trong đó cứu đói là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Song song với công tác lạc quyên cứu đói, chính quyền cách mạng còn phát động phong trào tăng gia sản xuất để giải quyết nạn đói tận gốc. Đối với Bác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bác đều đặt vấn đề đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất như là một nhu cầu nội tại của quốc gia, của cách mạng.

Nhiệm vụ chống nạn mù chữ được xếp thứ hai sau nhiệm vụ chống giặc đói. Lời kêu gọi của Bác về nhiệm vụ chống giặc dốt đã nhanh chóng thấm sâu vào tâm trí của mọi người dân, làm thức dậy lòng tự tôn dân tộc và thấy rõ trách nhiệm của mình.

Cuốn sách Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốtgồm 2 phần:

Phần 1: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề diệt giặc dốt

Phần 2: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề diệt giặc đói

Thông qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có cơ hội hiểu biết sâu hơn nữa về tầm nhìn, trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-702002.html