Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây

Tác giả: Lê Kim

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2000

Mô tả vật lý: 151tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tình báo; Pháp; Mỹ; Hoạt động cách mạng

Cuốn sách “Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương Tây” được biên soạn nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Suốt chặng đường hoạt động bí mật ở nước ngoài với bí danh Nguyễn Ái Quốc, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn bị mật thám theo dõi nhưng vẫn khôn khéo thoát được mạng lưới bao vây, hãm hại, cả hai lần bị bắt giữ đều thoát vòng nguy hiểm.

Khi Người trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng vẫn bị các thế lực thù địch chống cộng dò xét, mưu hại,... nhưng Người đã mưu trí vượt qua nhiều vật cản.

Nhiều nhà sử học phương Tây nhận xét Người không chỉ khôn khéo giữ được tung tích trong khi hoạt động bí mật mà còn có bản lĩnh phi thường trong khi buộc phải chạm trán trực tiếp đối thoại với đối phương. Đặc biệt trong các cuộc đấu trí với một loạt nhân viên tình báo nhà nghề của đế quốc, thực dân và các thế lực chống cộng quốc tế,... Những lời nói, cử chỉ, thái độ và nhất là hoạt động thực tế của Người đã thực sự “cảm hóa” được đối phương, nhiều người trong số họ đã phải khâm phục, kính nể, công khai thừa nhận Hồ Chí Minh “trước hết là một người yêu nước chân chính, một nhà hoạt động cách mạng xuất sắc”.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-119500.html